Mobil Kommunikation

Uttökning av kapacitet och täckning

Mobil Kommunikation

Har ni dålig täckning på mobilen i era lokaler? Tappar ni signalen i hissen, källaren eller garaget?

Det går att ändra på.

CableQuick AB:s första projekt inom mobilbyggnation kom sommaren 2010. Telenor skulle åt Region Skåne bygga mobilnät inomhus på Malmö Allmänna sjukhus (i dag kallat Skånes universitetssjukhus). Uppdraget kom från en dåvarande samarbetspartner och gick ut på att bygga ett antennsystem för GSM/UMTS ( 2G och 3G nät) så att man kunde ringa med sin mobiltelefon i utrymmen som inte hade mobiltäckning. Kulvertsystemet som finns under sjukhuset är den plats som hade sämst täckning. Under 2 månader arbetade vi med att montera och dra kabel till ca 130 antenner. Projektet blev lyckat och personal samt besökare kunde använda sina mobiltelefoner överallt på sjukhuset, även så i nere i kulvert systemet nere under jord.

Efter sjukhuset i Malmö så byggde vi UCIL (Lunds Universitets Sjukhus) med ett liknande system, och därefter har vi byggt mobil täckning på åtskilliga ställen, så som Karolinska Sjukhuset, Lund Universitet, Öresundsbron, Citytunneln i Malmö, ESS i Lund, kommunala skolor, kommunhus, brandstationer, privata företag m.fl.

Referenser lämnas på begäran.

Om du som privatperson har dålig täckning hemma eller i sommarstugan kan vi ordna fram en lösning som ger dig bättre täckning.

Vill ni veta mer kring detta så kontakta oss per mail ( länk kontaktformulär) eller ring oss på 040 631 01 00.