Accesspunkter - Region Skåne

Accesspunkter – Region Skåne

  • december, 2015

CableQuick AB ska på uppdrag av Cygate bygga accesspunkter för Wi-Fi användning på Skånes Univeristetssjukhus i Malmö. Projektet beräknas bli klart under Q1 2016.