CQ - Information om Coronaviruset/Covid-19

CQ – Information om Coronaviruset/Covid-19

  • mars, 2020

CableQuick följer läget i Sverige noggrant. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med de senaste nyheterna från våra myndigheter och följer deras rekommendationer. Vi tror att om alla anvisningar följs så kommer vi göra vårt för att förhindra spridningen av viruset. CableQuick har valt att ställa in alla fysiska möten för kontorspersonal och flyttat dessa till antingen telefon eller annan digital plattform.

Vi har bett personal att inte samlas i grupper och bara vara på kontoret för att hämta material till sina respektive jobb.

Alla sanitets utrymmen på kontoret är utrustade med tvål samt handsprit och alla anställda uppmanas att tvätta händerna samt använda handsprit regelbundet. För våra installationstekniker kommer samma möjlighet finnas i deras bilar. Vi kräver detsamma från våra underentreprenörer.

Vi följer dessutom våra kunders specifika önskemål gällande installationer och kontakt med kunder.

CableQuicks installationspersonal jobbar enligt följande.

  • Alla tekniker som har minsta symtom stannar hemma
  • Alla tekniker har tvål och handsprit med sig i bilen.
  • Alla tekniker tvättar sina händer och använder handsprit innan de träffar en ny kund.
  • Ingen tekniker ska ta i hand eller ha någon form av kroppskontakt med kunder.
  • Alla tekniker är ombedda att hålla avstånd till kunder.

Eftersom det kommer ny information kontinuerligt så kan saker ändras. Detta kommuniceras ut löpande.

Om ni har frågor kring en bokad installation ring 040-631 01 00.

Om ni vill läsa mer om viruset gå in på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

Mikael Venevi
VD