FTTH – Bjärred Alfredshäll. Kraftringen

FTTH – Bjärred Alfredshäll. Kraftringen

  • mars, 2019

CableQuick kan stolt meddela att vi nu inlett ett projekt på beställning av Kraftringen.

Tillsammans med vår samarbetspartner AKEA är vi i startgroparna att under april 2019 påbörja arbetet att ansluta delar av området Alfredshäll i östra Bjärred. En detaljprojektering är utförd och arbetet med markavtal pågår.