FTTH - Falkenberg

FTTH – Falkenberg

  • december, 2015

CableQuick AB och CQ Fiber AB ska på uppdrag av FNC AB utföra den fibertekniska entreprenaden åt Skanova. I uppdraget ingår fiberblåsning, byggnation av fiberstamnät samt kundinstallationer till ca 2500​

hushåll. Projektet startar ca Vecka 50 år 2015 och beräknas pågå hela 2016.