FTTH - Hylte Stadsnät

FTTH – Hylte Stadsnät

  • december, 2015

CableQuick AB och CQ Fiber AB ska på uppdrag av Netel AB utföra den fibertekniska entreprenaden åt IP-Only. I uppdraget ingår fiberblåsning, byggnation av fiberstamnät samt kundinstallationer till ca 450 hushåll. 

Läs mer om projektet här