FTTH - Malmö Landsbygd. Sydantenn & Malmö Stad

FTTH – Malmö Landsbygd. Sydantenn & Malmö Stad

  • mars, 2019

CableQuick utför sedan 2018 en totalentreprenad åt Sydantenn i Malmö Stadsnäts bestånd. Detta FTTH-projekt är på beställning av vår samarbetspartner Sydantenn.

Vi är just nu i full gång med den andra etappen av projektet, ett projekt som i sin helhet innebär ett komplett fibernät till cirka 200 kunder.

Arbetet går enligt plan, och samtidigt som våra medarbetare ute i fält arbetar för att få fram fiber till alla kunder i den etapp vi är i nu så jobbar vårt projektkontor med att ta fram underlag för de kommande etapperna.