FTTH - St:Olof / Vitaby

FTTH – St:Olof / Vitaby

  • december, 2015

CableQuick AB och CQ Fiber AB ska på uppdrag av AKEA AB utföra den fibertekniska entreprenaden åt IP-Only. I uppdraget ingår fiberblåsning, byggnation av fiberstamnät samt kundinstallationer till ca 400​ hushåll.