MKB - Slätrockan/Blanklaxen

MKB – Slätrockan/Blanklaxen

  • mars, 2017
CableQuick har totalentreprenaden för installation av ett multifunktionsnät i fastigheterna Slätrockan 1 och Blanklaxen 1. Beställare är MKB Fastighets AB.