Mobilnät - Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Mobilnät – Karolinska Sjukhuset, Stockholm

  • december, 2015

CableQuick AB ska på uppdrag av Ericsson Local Services AB utföra ​mobiltäckningsbyggnation åt Locum. CableQuick AB kommer att bygga ett inomhusnät för mobiltelefoni som täcker stora delar av Karolinska Sjukhuset med ca 1200 inomhusantenner.