Mobilnät - Max IV Laboratory, Lund

Mobilnät – Max IV Laboratory, Lund

  • december, 2015

CableQuick AB och CQ Installation AB ska på uppdrag av Eltel Networks AB utföra nybyggnation av mobiltelefoninätet åt Telia på Max-Lab i Lund.