AV Malmö Rättscentrum

AV Malmö Rättscentrum

När en stor del av tekniken på Malmö Rättscentrum skulle byggas så valde ATEA att använda sig av CableQuick AB som underentreprenör. Ett stort antal rum tillhörande Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvården skulle installeras med den senaste tekniken. Till Polismyndigheten installerades konferensrum med projektorer och dukar, samt inspelningsutrustning till olika förhörsrum.

Till de andra myndigheterna installerades teknisk utrustning till konferensrum där projektorer, skärmar och dukar ingick.

Projektet pågick i flera månader och avslutades i tid enligt plan.