Karolinska Sjukhuset

Karolinska Sjukhuset

CableQuick AB blev kontaktade av Ericsson Local Services AB hösten 2013 för att tillsammans med dem projektera och lägga ett anbud på ett projekt i beläget i Solna på Karolinska Sjukhuset. Uppdraget var att bygga ett mobiltelefonnät som ser till att alla besökare, patienter och anställda har täckning på sina mobiltelefoner oavsett var de befinner sig på sjukhusområdet.

Efter ett par veckors projektering så lämnade CableQuick in sitt anbud till Ericsson som sedan räknade in det i sin kalkyl och lämnade ett slutligt anbud till Locum, fastighetsägaren som har Karolinska Sjukhuset som sin hyresgäst i Solna.

Strax innan julen 2013 kom beskedet att vårt anbud var det mest attraktiva och vår planering påbörjades omgående för hur vi skulle klara av att bygga denna mastodontanläggning under ca 1 års tid. För CableQuick var detta den största affären någonsin, men även den största utmaningen rent arbetsmässigt.

Då vi inte hade personal på plats i Stockholm fick vi noggrant planera med vår personal som tillfälligt fick flytta till Stockholm under ca 1 års tid. 8 personer ur vår befintliga personalstyrka samt 7 nyanställda resulterade i ett “team” om 15 personer som tog på sig detta projekt.

Projektet innebar för oss att bygga de passiva delarna av ett  DAS-nät (distribuerat antennät) som består av ca 1100 inomhusantenner fördelade runt om i de flesta av Karolinska Sjukhusets byggnader som de hyr av Locum. Flera mil kabel har använts och tusentals kontakter har blivit monterade. När nätet är färdigbyggt och klart så ska man kunna erbjuda alla operatörerna att använda det. Q1 2016 beräknar CableQuick att sätta den sista antennen och sedan lämna Stockholm och Karolinska Sjukhuset för denna gång. Projektet tog längre tid än 1 år eftersom fler beställningar gjordes under perioden vi var där, och fler antenner monterades än vad som var planerat från början.

CableQuick AB är mycket stolta och hedrade över att ha utfört detta projekt åt Ericsson Local Services. Vi ser fram emot fler roliga och utmanande projekt tillsammans med Ericsson som är en av våra största samarbetspartners i branschen.