Projektering och Dokumentation

Projektering och Dokumentation

Vi utför projektering av alla sorters jobb. Allt från större FTTx arbeten för att ansluta hela samhällen, till arbeten som kan inkludera ett mindre antal anslutningar, eller inomhuslösningar som fastighetsnät med mera.

All projektering görs av erfarna projektörer med bred kunskap om allt från markarbete, accesspunkter, fastighetsnät, och alla andra aspekter av det arbete vi annars utför. Våra projektörer har många års erfarenhet av att dokumentera sitt arbete i AutoCAD, Microstation och andra program som är branch standard.

CableQuicks dokumentationsavdelning består av dokumentatörer med många års erfarenhet inom sitt fält. De är erfarna inom arbete i AutoCAD, MEP, Map 3D, Microstation samt dpCom.

Vi utför dokumentationsarbete inom allt från FTTH, inomhuslösningar och linjenät och är certifierade dokumentatörer mot Skanova i IGS.