Fastighetsnät

Fastighetsnät

Dagens och framtidens fastighetsnät ställs inför ökande krav på datahastighet och bandbredd både för realtids applikationerna IP-TV och IP telefoni me n även kraven på uppkopplingen till internet ökar ständigt. Vi designar och bygger fastighetsnät som ska klara prestandan på aktiv utrustning 15-20 år fram i tiden. Är ni i behov av ett nytt fastighetsnät kan ni kontakta oss på 040 631 01 00 så berättar vi mer om detta.