Tjänster

CableQuick AB är en helhetsleverantör av tjänster inom telekommunikation, säkerhet, fastighetsnät, AV-teknik, fiber och el.

Bredband

Bredband är ett ord som länge funnits i Sverige, och de flesta vet vad det betyder, eller i alla fall […]

Projektledning

Vi erbjuder projektledning som driver era projekt, både stora som små, mot uppsatta mål. Våra projektledare har bred kompetens genom […]

Projektering och Dokumentation

Vi utför projektering av alla sorters jobb. Allt från större FTTx arbeten för att ansluta hela samhällen, till arbeten som […]

Inmätning och Utsättning

CableQuick utför geodetisk mätning och utsättning vid alla sorters jobb. Både vid våra egna totalentreprenader, samt som entreprenör i projekt […]

Service, drift och underhåll

Vi utför både enstaka serviceuppdrag och löpande service med serviceavtal samt underhåll av olika tele- och datanät.

FTTH

Många pratar om FTTH, men få vet vad det egentligen är. Vi ska göra ett försök att på ett så […]

Elinstallation

CQ Installation är en heltäckande samarbetspartner för installation & service av alla typer av el-installationer. Vår personal tar hand om […]

IT-lösningar

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi tekniska lösningar och erbjuder IT-tjänster som ofta är kärnan i er verksamhet. […]

Fastighetsnät

Dagens och framtidens fastighetsnät ställs inför ökande krav på datahastighet och bandbredd både för realtids applikationerna IP-TV och IP telefoni […]